Anna Bikont: ,,Cena”

Ta książka zostanie ze mną na długo .Autorka ,która wywołała burzę książką : ,, My z  Jedwabnego”(Anna Bikont )napisała historię wielowymiarowej  podróży śladem Lejba Majzelsa , który na zlecenie Centralnego Komitetu Żydów w latach 1947-1948 poszukiwał żydowskich dzieci ukrytych w polskich rodzinach i innych miejscach w czasie wojny.

Ich losy są różne, ale tragizm sytuacji ten sam .Polscy rodzice , chcący za wszelką cenę zatrzymać przybrane dziecko .Inni , nastawieni na zebranie jak największych pieniędzy za oddanie go rodzinie . Żydowskie rodziny ,chcące  ocalić najmłodszych przed straszliwą śmiercią, a potem  szukający z nadzieją  i bólem .Dzieci , dla których istnieją tylko nowe mamy i tatusiowie .Dzieci , które już nie chcą być ,, straszliwymi Żydami ‘’, łaknące bezpieczeństwa i spokoju. Rozpacz i chciwość .Udręczenie. W tle , a jednocześnie cały czas w środku trudne relacje polsko-żydowskie .Kilka różnych wersji tej samej historii. Szukanie swojej tożsamości. Miłość i nienawiść. Strach i odwaga. Anna Bikont dociera do śladów trzydzieściorga trojga dzieci z pięćdziesięciorga dwojga na liście poszukującego Majzelsa. Czym zatem jest tytułowa ,, Cena”?

Udostępnij !